Walne Regionalne Zebranie członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji w regionie podkarpackim

  • Zgłoszeni kandydaci

KOMUNIKAT

Walne Regionalne zebranie członków stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji województwa podkarpackiego rozpocznie się 04.01.2017 roku o godzinie 11:00 w teatrze Maska w Rzeszowie ul. Mickiewicza 13. Jeśli nie będzie kworum, drugi termin wyznaczony został na 12:00.

Podczas walnego zebrania odbędą się wybory przewodniczącego oraz członków Zarządu Regionu. Podczas zebrania wybierzemy też członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej, Regionalnego Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Walny Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji.

Przed wyborami odbędą się dwa spotkania z chętnymi kandydatami – pierwsze już w następną sobotę 28.01.2017 o godzinie 16:00 w Instytucie Kulturalnym – Rynek 10, Rzeszów.

Z sylwetkami kandydatów zapoznać się będzie można także na stronie http://kodpodkarpackie.pl oraz w specjalnej wkładce do naszego miesięcznika KODkarpacie.

Kandydaci mogą załączyć jedno zdjęcie oraz notkę informacyjną. Proponowany schemat:

  1. O mnie…
  2. Moja dotychczasowa działalność w KODzie…
  3. Plan działań dla regionu na najbliższy rok…
  4. Zagadnienia, którymi zajmę się w pierwszej kolejności…

Wzorując się na innych Regionach proponuję by podczas Walnego Zebrania Kandydaci na przewodniczącego odpowiedzieli na trzy pytania.

Kandydaci na członków Zarządu oraz Delegatów będą mieli dwuminutowy czas na autoprezentację.

Kandydaci na pozostałe funkcje półtorej minuty.

Pozwoli nam to na sprawne przeprowadzenie Zebrania, które i tak zapowiada się na wielogodzinne posiedzenie. Decyzję podejmie przewodniczący Zebrania.
W Regionalnym Walnym Zebraniu Członków mogą wziąć udział wszyscy członkowie Podkarpackiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia. To pierwsze nasze spotkanie, więc warto, żebyście przybyli jak najliczniej. Wszystkie osoby, które złożyły deklaracje członkowskie są stopniowo powiadamiane o przyjęciu w poczet członków. Prosimy jednak, abyście sprawdzali spam w Waszych skrzynkach poczty elektronicznej. W razie przedłużającego się braku informacji o przyjęciu w poczet członków prosimy o kontakt na adres dzial.czlonkowski@ruchkod.pl (do wiadomości: biuro@kodpodkarpackie.pl).

Obserwatorem z ramienia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia będzie Michał Klementowski.

Do zobaczenia w sobotę za dwa tygodnie.

DOTYCHCZASOWE KOMUNIKATY

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZEBRANIA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.