STATUT STOWARZYSZENIA „KOMITET OBRONY DEMOKRACJI”

 

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, zawierający zmiany uchwalone przez Nadzwyczajnego Walne Zebrania Członków z dnia: 8 maja 2016 roku, 5 czerwca 2016 roku oraz 19 czerwca 2016 roku.

Statut Stowarzyszenia KOD do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.