Warto zapisać się do KOD. Dlaczego?

Warto zapisać się do KOD. Dlaczego?

Dodane przez

Ale przecież ja jestem w KOD! – zawołają niektórzy. Bywam, pomagam, działam. Podpisuję listy poparcia. Chodzę na demonstracje. Mam przypinkę, ha, moja kolekcja przypinek budzi zazdrość! To po co jeszcze mam wypełniać deklarację? To niepotrzebny świstek.

Sęk w tym, że potrzebny.

Powód 1: Zapisanie się do Stowarzyszenia jest czymś innym niż akces do grupy facebookowej, listy mailingowej i innych nieformalnych grup. Jest to jedyna formalna droga zostania członkiem KODu z pełnią praw i obowiązków. Nie znaczy to, że osoby niezapisane nie mogą przychodzić i działać, bo są mile widziane, ale…

Powód 2: Tylko zarejestrowani członkowie Stowarzyszenia mają czynne i bierne prawo wyborcze. Czyli mogą wybierać władze KODu i sami w nich kandydować. Co to oznacza? Przede wszystkim znaczący wpływ na to, jaką drogą KOD idzie, jakie działania podejmuje, jaka jest jego „linia programowa”. Co za tym idzie…

Powód 3: Członek Stowarzyszenia może startować do swoich lokalnych władz, ale także do organów ogólnokrajowych. Najwyższą władzą Stowarzyszenia KOD jest walne zgromadzenie członków – czyli wiec. Na tym wiecu głosowane będą ważne decyzje dotyczące działań KODu. Walne zgromadzenie może zmienić nawet Statut, czyli nasz najważniejszy dokument opisujący zasady działania KODu. A zatem…

Powód 4: Jeśli chcesz mieć wpływ na to, jaki jest KOD, zapisz się. Wybierz się na zebranie lokalnej grupy. Będą na nim głosowane ważne sprawy, takie jak wybory nowego zarządu regionu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego i innych ciał, dzięki którym KOD jest instytucją demokratyczną. Twój głos jest ważny! To ty weźmiesz udział w wyborach osób, które dalej pokierują KOD w twoim mieście, regionie. Ale to nie wszystko…

Powód 5: Po wyborach w regionach odbędzie się zjazd ogólnokrajowy, gdzie omawiane będą sprawy programowe w skali całej Polski, wybrane zostaną także władze krajowe, takie jak Zarząd Główny. Ponieważ jesteśmy ruchem oddolnym, idziemy od dołu – to delegaci z regionów będą mieli decydujący głos. Nawet jesli nie zostaniesz delegatem, pamiętaj, że liczba delegatów zależy od liczby członków w regionie – zatem im więcej nas w łódzkim, tym więcej nasz region ma do powiedzenia. Twoja obecność zwiększa szanse nas wszystkich!

Dlaczego_warto_2

Złóż deklarację jak najszybciej – jej wprowadzanie do systemu i zatwierdzanie na posiedzeniu Zarządu Głównego trochę trwa, ponieważ robią to działacze KODu w swoim wolnym czasie. Sprawdź status swojej deklaracji, jeśli nie otrzymałeś/aś potwierdzenia przyjęcia.

Deklarację członkowską wraz ze wszystkimi informacjami znajdziesz tutaj.

Dlaczego_warto_3

Zostanie członkiem Stowarzyszenia wiąże się z obowiązkiem opłacania składek. W uzasadnionych przypadkach można wybrać składkę ulgową w wysokości zaledwie 5 złotych. Na co idą te pieniądze? Na wszystko, co robi KOD: na protesty, ulotki, druk materiałów, transparenty, wynajęcie sal, wyposażenie namiotów informacyjnych, na prowadzenie biura. Do tej pory wszystko opłacaliśmy sami, z datków działaczy i sympatyków, wiele rzeczy to nasza wolontariacka praca (np. w znakomitej większości remont) lub czyjaś uprzejmość (wypożyczenie namiotów). Regularne składki pozwalają zaplanować budżet na dłużej. Znając przychody, możemy zaprosić ciekawych gości, zaplanować duże akcje, dotrzeć do kolejnych miejsc, gdzie jeszcze nie dotarliśmy.

Wspólnota jest siłą!

Katarzyna Knapik

Artykuł pochodzi ze strony kod.lodzkie.pl

http://kod-lodzkie.pl/dlaczego-warto-zapisac-sie-kod/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.