Konferencja prasowa dotycząca podpisania porozumienia w sprawie Obywatelskiej Kontroli Wyborów Rynek w Rzeszowie 06.06.2022

Konferencja prasowa dotycząca podpisania porozumienia w sprawie Obywatelskiej Kontroli Wyborów Rynek w Rzeszowie 06.06.2022

Dodane przez

3 czerwca 2022 w Senacie podpisane zostało historyczne porozumienie dotyczące Obywatelskiej Kontroli Wyborów pod patronatem Prezydentów: Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego.

Wzięli w nim udział wszystkie partie opozycji demokratycznej, samorządowcy oraz Komitet Obrony Demokracji.

“My, niżej podpisani Obywatelki i Obywatele, w imieniu organizacji i partii, które reprezentujemy jako ich liderzy, – w trosce o przyszłość i dobro Polski, – w obliczu zbliżających się wyborów na każdym szczeblu funkcjonowania Państwa i Unii Europejskiej, – wobec uzasadnionych obaw związanych z prawidłowym ich przebiegiem, zawieramy porozumienie o wspólnym przystąpieniu do Obywatelskiej Kontroli Wyborów – Komitetu Obrony Demokracji, by przeciwdziałać możliwym nieprawidłowościom podczas przyszłych wyborów powszechnych w Rzeczypospolitej. Porozumienie dotyczy wspólnych działań, w ramach OKW: – naboru oraz koordynacji obsady komisji wyborczych: członków komisji, obserwatorów społecznych i mężów zaufania – obserwacji oraz kontroli przebiegu procesu wyborczego – systemowego raportowania wyników wyborów oraz potencjalnych nieprawidłowości W przekonaniu, że jedną z najważniejszych podstaw demokratycznego państwa są właściwie przeprowadzone, kontrolowane i powszechne wybory – zawieramy to porozumienie w imię uczciwości, praworządności i obywatelskiego prawa do kontroli władzy. To jest istota społeczeństwa obywatelskiego. “

6 czerwca w Rzeszowie przedstawiciele wszystkich partii prodemokratycznych na szczeblu lokalnym oraz przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji  regionu Podkarpacie zawarli w Rzeszowie podobne porozumienie dotyczące współpracy przy obserwacji wyborów w naszym regionie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.