Komunikat Zarządu Głównego KOD w sprawie planowanych Regionalnych Walnych Zgromadzeń Członków KOD

Komunikat Zarządu Głównego KOD w sprawie planowanych Regionalnych Walnych Zgromadzeń Członków KOD

Dodane przez

Ruch KOD powstał w listopadzie 2015 roku, by bronić przestrzegania w Polsce prawa i porządku konstytucyjnego. Równie ważne jest dla nas stosowanie się do wewnętrznych procedur. W ostatnich tygodniach pojawiło się szereg pytań od naszych członków, dotyczących procedur związanych z organizacją Regionalnych Walnych Zgromadzeń Członków oraz stanu prawnego statutu stowarzyszenia. Skłoniło nas to do pogłębionej dyskusji z uznanymi prawnikami, specjalizującymi się w prawie stowarzyszeń, na gruncie której wyłoniły się uzasadnione wątpliwości, dotyczące naszych wewnętrznych procedur wyborczych.

W listopadzie 2015 roku w naszym manifeście napisaliśmy, że jesteśmy zdeterminowani otwarcie i zdecydowanie, pełnym głosem mówić o przyzwoitości, prawie i wzajemnym szacunku.

Zarząd Główny Stowarzyszenia KOD, mając świadomość jak trudna jest to decyzja, podjął uchwałę o odwołaniu wszystkich planowanych Regionalnych Walnych Zgromadzeń Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji oraz uznaniu wyników już przeprowadzonych wyborów za tymczasowe. W regionie Pomorskim, Opolskim, Kujawsko-Pomorskim i Świętokrzyskim wybrane Zarządy Regionalne pełnią swoją funkcję do czasu nowych wyborów, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny. Tym samym także utworzone grupy lokalne mają charakter tymczasowy. W pozostałych regionach, do tego czasu, przedłużone zostaną pełnomocnictwa koordynatorów regionalnych.

W tym czasie będziemy pracować nad przygotowaniem nie budzących wątpliwości procedur wyborczych w Stowarzyszeniu KOD. Ponieważ każdego tygodnia przybywa nam kilkuset członków, odroczenie wyboru władz w całej Polsce pozwoli na bardziej masowy udział w tych demokratycznych procedurach.
Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, do momentu wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego nowego statutu, stowarzyszenie działa w oparciu o statut z grudnia 2015.

Nie jesteśmy partią polityczną, nie zabiegamy o poparcie i o głosy. Wierzymy,  że w obszarze przestrzegania prawa nie ma miejsca na kompromisy. Może właśnie dlatego jest nam łatwiej przyznać się, że działając w dobrej wierze, a jednocześnie pod presją czasu, powstały niejasności formalne i proceduralne.

Przepraszamy wszystkich członków naszego stowarzyszenia, dla których sytuacja ta oznacza dodatkową pracę. W regionach, w których zebrania wyborcze zostały już zaplanowane, gdzie wynajęto sale i zaproszono członków, Zarząd Główny Stowarzyszenie KOD rekomenduje, by nie odwoływać spotkań, umożliwiając dyskusje na temat kierunków rozwoju naszego ruchu. Członkowie Zarządu deklarują swoją gotowość do udziału w takich spotkaniach.

Naszych sympatyków zapewniamy, że ta decyzja Zarządu nie wpłynie na działalność ruchu obywatelskiego KOD w całej Polsce. Wszystkie planowane imprezy i spotkania publiczne odbędą się zgodnie z wcześniejszymi planami.

KOD łączy, a nie dzieli. Wszyscy spotkamy się 24 września o godzinie 15 pod Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie, na marszu JEDNA POLSKA DOŚĆ PODZIAŁÓW.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.