KOMUNIKAT dotyczący I Walnego Regionalnego Zebrania Członków

KOMUNIKAT dotyczący I Walnego Regionalnego Zebrania Członków

Dodane przez

Walne Regionalne zebranie członków stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji województwa podkarpackiego rozpocznie się 17.09.2016 roku o godzinie 12:00 w Teatrze Maska w Rzeszowie ul. Mickiewicza 13.

Przedstawicielem Zarządu Głównego Stowarzyszenia będzie Piotr Chabora. Do posta załączam porządek obrad WRZ KOD Podkarpackie.

Jako Pełnomocnik ds. organizacji struktur Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji w województwie podkarpackim, 17 sierpnia otworzyłem procedurę zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu Podkarpackiego Oddziału Regionalnego KOD.

Uprawnieni członkowie Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia (§11, §12, §22), mogą zgłaszać swoje kandydatury lub kandydatury innych osób, poprzez wysłanie ich na adres biuro@kodpodkarpackie.pl. Lista jest zamykana 10.09.2016 roku o północy.

W zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko
  • numer pesel
  • funkcję do której zgłoszona jest kandydatura
  • pisemną zgodę na kandydowanie (skan, oryginał dostarczyć można przed rozpoczęciem zjazdu)

Kandydaci mogą załączyć jedno zdjęcie oraz notkę informacyjną.

Proponowany schemat:

  1. O mnie…
  2. Moja dotychczasowa działalność w KODzie…
  3. Plan działań dla regionu na najbliższy rok…
  4. Zagadnienia, którymi zajmę się w pierwszej kolejności…

Lista kandydatów zostanie podana do publicznej wiadomości 11.09.2016 roku na stronie www.ruchkod.pl, kodpodkarpackie.pl oraz na podkarpackich grupach FB KOD. Z sylwetkami kandydatów zapoznać się będzie można na stronie kodpodkarpackie.pl.

Wyborów dokonamy podczas walnego regionalnego zebrania członków stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji województwa podkarpackiego. Podczas zebrania wybierzemy też członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej, Regionalnego Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Walny Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji.

Wzór zgody na kandydowanie oraz regulamin WRZ KOD dostępne będą na stronie kodpodkarpackie.pl

W Regionalnym Walnym Zebraniu Członków mogą wziąć udział wszyscy członkowie Podkarpackiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia. To pierwsze nasze spotkanie, więc warto, żebyście przybyli jak najliczniej. Wszystkie osoby, które złożyły deklaracje członkowskie są stopniowo powiadamiane o przyjęciu w poczet członków. Prosimy jednak, abyście sprawdzali spam w Waszych skrzynkach poczty elektronicznej. W razie przedłużającego się braku informacji o przyjęciu w poczet członków prosimy o kontakt na adres dzial.czlonkowski@ruchkod.pl (do wiadomości: biuro@kodpodkarpackie.pl).

Do zobaczenia w sobotę za dwa tygodnie.

Pełnomocnik ZG KOD w województwie podkarpackim
Kuba Karyś

P.S.
W razie pytań bardzo proszę o maila kuba.karys@ruchkod.pl lub telefon 729 055 223 (czynny w godzinach 12:00-18:00)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.