Ludzki Panie, łapy precz od sądów!

Ludzki Panie, łapy precz od sądów!

Dodane przez

25 lutego br. pod Sądem Rejonowym w Rzeszowie odbyła się zorganizowana przez KOD pikieta w obronie niezawisłości polskich sądów.

Zebrało się około 150 osób, w tym przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i SLD. Lodowaty wiatr nie był w stanie przeszkodzić nam w głośnym wyrażaniu protestu. Bogaty repertuar okrzyków oraz haseł na transparentach skutecznie podnosił temperaturę:

  • Blokujemy podłe zmiany, chodźcie sądu bronić z nami
  • Nie ma zgody na takie metody
  • My się PiS-u nie boimy, polskie sądy obronimy
  • Niezawisłe sądownictwo
  • Polskie sądy nasza sprawa
  • Każdy Polak krzyczy z nami, sądownictwa nie oddamy
  • Od sądów wara, bo was spotka kara
  • Z polskim ludem nie wygracie, podła zmiano pamiętajcie
  • Nie chcesz siedzieć za poglądy, to Polaku obroń sądy

Głównym zagrożeniem dla trójpodziału władzy w Polsce i niezawisłości polskich sądów jest kolejny krok PiS (po ubezwłasnowolnieniu Trybunału Konstytucyjnego), czyli  reforma Krajowej Rady Sądownictwa. Zakłada ona wygaszenie kadencji obecnych członków KRS (przed upływem czteroletniej kadencji gwarantowanej Konstytucją) oraz nowe zasady ich powoływania. PiS chce, aby 15 członków KRS wybierał parlament (do tej pory robili to sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych) oraz formalnego podporządkowania dyrektorów sądów ministrowi sprawiedliwości.

Wszystkie te działania partii rządzącej zmierzają do upolitycznienia sądów i ograniczenia ich władzy, dlatego nie można pozostać obojętnym wobec kroczącego demontażu struktur demokratycznych w Polsce.

Podobne protesty odbyły się w całym kraju.

(ela, fot. kk)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.